Select Page
Hållbarhetsplan

för mer

hållbara blommor.

Engagerad
för
en bättre
värld

1. MINSKAR

Miljöpåverkan för vår verksamhet

Vi är fast beslutna att minska miljöpåverkan för vår egen verksamhet och uppmuntra vårt nätverk att följa samma väg.

2. FRÄMJAR

Ansvarsfulla inköp

Vi främjar ansvarsfulla inköp av miljövänliga blommor och uppmuntrar till att de odlas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt för våra konsumenter.

4. ÄR

Transparenta

Vi kommunicerar offentligt våra prioriteringar, våra mål, våra åtaganden och vår utveckling inom hållbarhet till marknaden och våra externa intressenter.

3. RÖR OSS

Mot en cirkulär ekonomi

Vi rör oss mot en affärsmodell för mer miljövänliga blommor utan avfall genom att använda så miljövänliga material som möjligt i våra förpackningar.

3. RÖR OSS

Mot en cirkulär ekonomi

Vi rör oss mot en affärsmodell för mer miljövänliga blommor utan avfall genom att använda så miljövänliga material som möjligt i våra förpackningar.

4. ÄR

Transparenta

Vi kommunicerar offentligt våra prioriteringar, våra mål, våra åtaganden och vår utveckling inom hållbarhet till marknaden och våra externa intressenter.

Interflora är ett av de mest kända varumärkena inom blomstersektorn. Vi anser att hållbarhet bör vara en integrerad del av varje företag, och att vi ska bidra till miljön och till de samhällen vi lever i. I enlighet med detta har vi beslutat att ta ett steg framåt och utveckla vår Hållbarhetsagenda.

För att säkerställa att vi prioriterar de frågor som har störst inverkan inom vår sektor, och som mest påverkar våra intressenters beslutsfattande, har vi genomfört en relevansanalys. Den hjälper oss att bestämma vad vi ska fokusera våra resurser på, så att vi koncentrerar oss på åtgärder som betyder mest för verksamheten och våra intressenter.

Relevanta områden

2. Plastavfall/förpackning
5. Bekämpningsmedel (leveranskedja)
9. Arbetsvillkor (leveranskedja)
6. Växthusgasutsläpp (leveranskedja)
15. Transparens
4. Vatten- och markföroreningar (leveranskedja)
18. Kundnöjdhet
19. Produktkvalitet
3. Vattenförbrukning (leveranskedja)
20. Varumärkesanseende
10. Fairtrade
12. Mångfald
17. R+D+i (Forskning, utveckling och innovation)
8. Biologisk mångfald
1. Återvinning
13. Samhällsengagemang
16. Bästa praxis för god förvaltning
11. Humankapital
14. Antikorruption och mutor
7. Miljöpåverkan (egna kontor)

För frågor angående vår Hållbarhetsplan
ber vi dig vänligen kontakta oss på: sustainability@fleurop.com

Förfrågningar gällande ett specifikt land kan skrivas på det lokala språket och kommer att besvaras av Interfloras lokalkontor.

Stolta medlemmar i

FSI

© Fleurop 2020