Select Page
Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju

dla

bardziej zrównoważonych kwiatów.

Zaangażowanie
w
tworzenie lepszego
świata

1. ZMNIEJSZAMY

Wpływ naszej działalności na środowisko naturalne

Angażujemy się w zmniejszanie wpływu naszej działalności na środowisko naturalne i zachęcamy naszą sieć do podążania tą samą drogą.

2. PROMUJEMY

Odpowiedzialną politykę zaopatrzenia

Promujemy świadomy zakup ekologicznych kwiatów poprzez wspieranie odpowiedzialnej i zrównoważonej hodowli specjalnie dla naszych klientów.

4. JESTEŚMY

Przejrzyści

Publicznie informujemy rynek i naszych partnerów zewnętrznych o naszych priorytetach, celach, zobowiązaniach oraz postępach w zakresie zrównoważonego rozwoju.

3. DĄŻYMY

do wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym

Zmierzamy w kierunku modelu biznesowego opartego na zerowej ilości odpadów w celu hodowli kwiatów bardziej przyjaznych środowisku, dzięki stosowaniu w naszych opakowaniach najbardziej ekologicznych materiałów.

3. DĄŻYMY

do wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym

Zmierzamy w kierunku modelu biznesowego opartego na zerowej ilości odpadów w celu hodowli kwiatów bardziej przyjaznych środowisku, dzięki stosowaniu w naszych opakowaniach najbardziej ekologicznych materiałów.

4. JESTEŚMY

Przejrzyści

Publicznie informujemy rynek i naszych partnerów zewnętrznych o naszych priorytetach, celach, zobowiązaniach oraz postępach w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Interflora jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w branży kwiatowej i dekoracyjnej.
Uważamy, że zrównoważony rozwój powinien być integralną częścią każdej firmy oraz że powinniśmy przyczyniać się do ochrony środowiska i społeczeństw, w których żyjemy. W związku z tym postanowiliśmy zrobić krok naprzód i opracować naszą Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Aby mieć pewność, że traktujemy priorytetowo kwestie mające największy wpływ na naszą branżę oraz na decyzje podejmowane przez naszych partnerów, przeprowadziliśmy analizę zasobów, która pomaga nam w podejmowaniu decyzji o tym, gdzie skoncentrować nasze wewnętrzne zasoby, skupiając się na działaniach mających największe znaczenie dla naszej firmy oraz naszych partnerów.

Kwestie dotyczące zasobów

2. Odpady z tworzyw sztucznych / opakowania
5. Pestycydy (łańcuch dostaw)
9. Warunki pracy (łańcuch dostaw)
6. Emisje gazów cieplarnianych (łańcuch dostaw)
15. Przejrzystość
4. Zanieczyszczenie wody i gleby (łańcuch dostaw)
18. Zadowolenie klienta
19. Jakość produktu
3. Zużycie wody (łańcuch dostaw)
20. Reputacja marki
10. Sprawiedliwy handel
12. Różnorodność
17. B+R+I
8. Różnorodność biologiczna
1. Odpady zielone
13. Działalność społeczna
16. Dobre praktyki zarządzania
11. Kapitał ludzki
14. Zwalczanie korupcji i przekupstwa
7. Wpływ na środowisko (własne biura)

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju,
prosimy o kontakt pod adresem:
sustainability@fleurop.com

Pytania kierowane do konkretnego kraju mogą być pisane w lokalnym języku, ponieważ odpowie na nie miejscowe biuro Interflora.

Dumni członkowie

FSI

© Interflora 2020