Select Page
Dagsorden for bæredygtighed

for mere

bæredygtige blomster.

Fokus på
en mere
bæredygtig fremtid

1. BEGRÆNSE

Miljøpåvirkning

Vi bestræber os på at mindske miljøpåvirkningen af vores drift og produktion og opfordrer vores netværk til at gøre det samme.

2. FREMME

Ansvarligt indkøb

Vi vil fremme bæredygtigt køb af blomster, så vores kunder kan nyde smukke blomster dyrket på ansvarlig vis.

4. KOMMUNIKERE

Øget gennemsigtighed

Vi vil offentligt kommunikere prioriteter, mål, forpligtelser og fremskridt til markedet og eksterne interessenter.

3. PROMOVERE

Cirkulær økonomi

Vi vil bevæge os mod en nul-affald-forretningsmodel og bestræber os på at bruge så bæredygtige materialer som muligt.

3. PROMOVERE

Cirkulær økonomi

Vi vil bevæge os mod en nul-affald-forretningsmodel og bestræber os på at bruge så bæredygtige materialer som muligt.

4. KOMMUNIKERE

Øget gennemsigtighed

Vi vil offentligt kommunikere prioriteter, mål, forpligtelser og fremskridt til markedet og eksterne interessenter.

(Fleurop) Interflora er et af de mest genkendelige brands på blomstermarkedet. Vi mener, at bæredygtighed bør være en integreret del af enhver virksomhed, og vi mener, at alle virksomheder bør bidrage til miljøet og samfundet. Derfor har vi besluttet at udvikle vores egen bæredygtighedsdagsorden.

For at sikre, at vi prioriterer de udfordringer og temaer, som vores branche står overfor, har vi udarbejdet en analyse, som tager udgangspunkt i branchens udfordringer. Den skal hjælpe os med at vurdere, hvordan vi skal fokusere vores ressourcer og omsætte dem til handling til gavn for miljøet, vores forretning og vores interessenter

Temaer

2. Plastikaffald/indpakning
5. Pesticider (forsyningskæde)
9. Arbejdsforhold (forsyningskæde)
6. Drivhusgasser (forsyningskæde)
15. Gennemsigtighed
4. Vand- og jordforurening (forsyningskæde)
18. Kundetilfredshed
19. Produktkvalitet
3. Vandforbrug (forsyningskæde)
20. Omdømme
10. Fairtrade
12. Diversitet
17. Forskning, udvikling og innovation
8. Biodiversitet
1. Affaldets efterliv
13. Lokalt engagement
16. God governance
11. Menneskelig kapital
14. Antikorruption og bestikkelse
7. Miljøpåvirkning (egne kontorer)

Har du spørgsmål til vores bæredygtighedsdagsorden, 
er du velkommen til at kontakte:
sustainability@fleurop.com

Forespørgsler rettet til et bestemt land kan skrives på det lokale sprog og vil blive besvaret af det lokale Interflora-kontor.

Medlem af

FSI

© Interflora 2020